DoktorJarek


reumatolog

Misja

Chorobami reumatycznymi interesuję się od prawie 40 lat. Początkowo jako student, potem młody lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, a od 30 lat jako specjalista reumatolog. Kilka lat temu, pracując w Zjednoczonym Królestwie (UK), postanowiłem skupić się głównie na leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Dzięki temu miałem i nadal mam możliwość leczenia i obserwowania bardzo dużej liczby chorych z tym schorzeniem. Od 2012 roku intensywnie poszukuję nowych i coraz lepszych metod leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.
Powszechne dominuje pogląd, że przyczyny choroby, podobnie jak i innych chorób reumatycznych, nie są znane, oraz że nie można ich wyleczyć.

O tym, że są to nieprawdziwe opinie, świadczy liczna grupa wyleczonych (nie tylko moich) pacjentów. Coraz częściej też spotykam, zarówno na krajowych jak i na międzynarodowych spotkaniach, lekarzy stosujących lub poszukujących nowych sposobów leczenia chorób reumatologicznych oraz innych schorzeń immunologicznych.

Poza oficjalną doktryną medyczną głoszącą nieuleczalność tych chorób oraz nieuznającą istniejących dowodów na przyczyny ich powstawania jest już na świecie kilka stowarzyszeń lekarzy stosujących w praktyce odmienne podejście do problemu.

W ostatnich latach próbowałem kilku nowych metod leczenia zapaleń stawów. Skuteczność ich jest trudna do oceny przy niewielkiej liczbie chorych. Dlatego też powinny być prowadzone w tym kierunku intensywne badania na znacznie większą skalę niż dotychczas.

Bez względu na stosowane metody i dobór leków większość chorych wymaga wielu lat leczenia, aby zahamować (o ile to możliwe) postęp choroby. Nie wiemy, dlaczego jedni chorzy zdrowieją całkowicie lub choroba zatrzymuje się na wiele lat, a u innych nie można osiągnąć remisji.

Trudności w leczeniu i badaniach wynikają z kilku różnych przyczyn:

  • brak określonej strategii postępowania
  • duża liczba czynników wywołujących te choroby
  • nieuznawanie badań i obserwacji nad przyczynami ich występowania przez oficjalne władze medyczne
  • brak dostatecznych środków na badania
  • skupianie się przez koncerny farmaceutyczne na tworzeniu nowych leków, które hamują skutki, a nie likwidują przyczyn wywołujących te choroby

Większość stosowanych obecnie w reumatologii leków niczego nie leczy. Natomiast leki uznawane za „leczące” zazwyczaj tylko hamują proces immunologiczny, którego pochodzenia nikt nie próbuje wyjaśnić.

W moim poradniku „Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów” opisuję metody stosowane i zalecane w tej chorobie przez oficjalne instytuty naukowe i gremia medyczne. Przy dokładnym stosowaniu się do opisanych metod i dobrym tolerowaniu leków oraz dodatkowym wsparciu ze strony szczęścia wielu chorych osiąga stan bez aktywnej choroby na lata lub na zawsze. Niemniej stale pozostaje duża grupa chorych, którym takie postępowanie nie pomaga i choroba nadal postępuje.

Sądzę, że każdy reumatolog z dłuższą praktyką widział reakcje na leki i stosowane metody niezgodne z panującymi teoriami naukowymi. Dlatego nie dziwi fakt, że wielu lekarzy poszukuje nowych metod leczenia zapaleń stawów. W efekcie tych działań powstają stowarzyszenia lekarzy, które walczą o to, aby traktować poważnie te odkrycia i badać ich skuteczność.

Ta strona jest moim pierwszym krokiem w kierunku upowszechniania odmiennych sposobów myślenia i leczenia chorób reumatycznych. Po dokładnym wyjaśnieniu aktualnej w tym zakresie wiedzy, chcę przygotować dostępny dla każdego chorego program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Dzięki licznym obserwacjom, w ciągu ponad 30 lat pracy (jako reumatolog), jestem przekonany, że można osiągnąć sukces w tej dziedzinie.

Wielokrotnie widziałem zahamowanie objawów zapalenia stawów poprzez stosowanie leków, „przeznaczonych” do leczenia innych chorób. Leki te są dostępne od lat w aptekach. Mają odmienne mechanizmy działania i pozwalają na leczenie tych chorych, którym tradycyjne leki reumatologiczne nie pomagają. Często trudno jest wyjaśnić dlaczego one pomagają i jak działają. Dodatkowo te leki są znacznie tańsze od leków biologicznych i łatwo dostępne. Stosowanie ich umożliwi wielu chorych życie bez choroby. Obecnie nie ma leku (nawet z tych najdroższych), który jest w stanie zahamować, a następnie wyleczyć wszystkich chorych z zapaleniami stawów.
Dlatego też opracowanie nowego sposobu leczenia, który byłby skuteczny nawet tylko dla części chorych, jest obecnie moim głównym celem.

Po dotychczasowych próbach i doświadczeniach zakładam, że tego typu program będzie skuteczny u stosunkowo dużej grupy chorych i nie będzie wymagał przyjmowania leków przez całe lata.

Proszę przeczytać rozdział pt.: Przyczyny zapaleń stawów i innych chorób immunologicznych.

Poradniki

Darowizny

Bardzo dziękuję za odwiedzenie mojej strony. Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo ten projekt, to tu możesz przekazać niewielką kwotę na dalszy rozwój strony i badania nad nowymi metodami leczenia chorób reumatycznych.

Pozdrawiam serdecznie,
J. Niebrzydowski

 13 1160 2202 0000 0003 2399 3568